Jouw Richting

Over Jouw Richting


Welkom bij Jouw Richting, dé richting die bij je past. Jouw Richting biedt psychosociale trajecten aan (jong)volwassenen met licht tot matige (gedrag)problematiek en aan (jong)volwassenen met complexere problematiek waarbij er sprake is van onderliggende psychische problematiek. Deze trajecten sluiten aan op de verschillende zorgbehoeften binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De trajecten zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en het zelfwerkzame vermogen. Jouw Richting werkt vanuit een krachtgerichte en cliëntgerichte methodiek, waarbij humor en uitdaging centraal staan.
De werkwijze van Jouw Richting beoogt ten alle tijden de volgende resultaten:
•Inzicht en bewustwording;
•Het vergroten van het zelfwerkzame en zelfredzame vermogen;
•Vergroten realiteitszin;
•Vergroten zelfvertrouwen;
•Vergroten zelfrelativering;
•Vergroten van eigen regie.

Provocatief Hulpverlenen


De provocatieve stijl van hulpverlenen is wezenlijk anders dan dat we gewend zijn van hulpverlening. De provocatieve stijl is speels en avontuurlijk. Het zet je aan het denken, brengt je aan het lachen en daagt je uit om jezelf te accepteren zoals je bent of te veranderen tot wie je wilt worden.

Vergoedingen


In veel gevallen wordt de psychosociale begeleiding vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Via het zorgloket van de gemeente kun je een WMO-indicatie aanvragen. Je betaalt dan alleen een wettelijke bijdrage aan het CAK. Meer informatie hierover kun je vinden op https://www.hetcak.nl/

Persoonsgebonden Budget (PGB)
In sommige situaties kun je in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget. Meer informatie hierover vind je op https://www.svb.nl/nl/pgb.
Tarief per sessie: Zonder vergoedingen hanteert Jouw Richting een tarief van €95,-